t. 32 360 60 24 e. [email protected]
Polityka prywatności
 • Niniejsza polityka ochrony danych Pacjentów (dalej: “Polityka”) określa zasady przetwarzania przez NZOZ DENTAL Izabela Danecka, ul. Belna 10a, 42-575 Strzyżowice (dalej: “Administrator”) danych osobowych należących do osób fizycznych będących Pacjentami Administratora, przedstawicielami ustawowymi Pacjenta małoletniego, Pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub zamierzających podjąć współpracę z Administratorem.
 • Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych zebranych przez Administratora (dalej: “Dane Osobowe”).
 • Niniejsza Polityka stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”.
 • Od momentu pozyskania Danych Osobowych Administrator przyjmuje funkcję administratora Danych Osobowych Przedstawicieli w rozumieniu RODO.
 • Administrator może przetwarzać następujące dane Przedstawicieli: imię, nazwisko, PESEL, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu) a także dane dotyczące stanu zdrowia Pacjenta.
 • Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Przedstawicieli jest umowa o świadczenie usług medycznych z zakresu stomatologii zawierana w celu ochrony stanu zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • a. Wykonanie przedmiotu umowy na usługę medyczną z zakresu stomatologii (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia MZ);
  • b. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ);
  • c. Realizowanie praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ);
  • d. Kontaktowanie się z Pacjentem pod podanym numerem telefonu w celach związanych z wykonywanie umowy, w tym potwierdzeniu terminu wizyt lub odwołaniu terminu wizyt, przypomnieniu o terminie wizyt, informowanie o bieżącej polityce cenowej (art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora);
  • e. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i w tym celu przetwarzania danych Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes Administratora)
  • f. Prowadzenie prawidłowej rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.)
 • Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi (m.in. podmioty zewnętrzne świadczące usługi: informatyczne, kurierskie, kadrowe, księgowe). 
 • Każdemu Pacjentowi przysługuje prawo do:
  • a. uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych Osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych Danych Osobowych i ewentualnych odbiorcach Danych Osobowych,
  • b. żądania skorygowania nieprawidłowych Danych Osobowych lub uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych,
  • c. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
  • d. złożenia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
  • e. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  • f. złożenia skargi do organu nadzorczego– w przypadku stwierdzenia, że Dane Osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 • Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych powinny być kierowane do Inspektora Ochrony Danych (IOD). Kontakt do IOD: NZOZ DENTAL Izabela Danecka, ul Szosowa1b, 42-575 Strzyżowice, telefon 514 775 797
Polityka plików cookies
 
 • Czym są pliki „cookies”?
  • To niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

   Typy używanych plików cookies:

  • a) „sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe stosowane w trakcie korzystania z Serwisu. Znajdują się one w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub wylogowania z serwisu.

  • b) „stałe” (persistent cookies) - pliki, w których zapisany jest z góry określony czas ich użytkowania lub takie o trwałym charakterze. Obecne są w pamięci urządzenia końcowego do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

   Do czego stosowany jest mechanizm ciasteczek?
  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • zachowanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych lepiej dostosowanych do ich zainteresowań.

   Wyłączenie cookies przez użytkownika
  • Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania tego rodzaju plików:
   • a. Google Chrome
   • b. Microsoft Internet Explorer
   • c. Mozilla Firefox
   • d. Opera
   • e. Safari

 

​Dodatkowe informacje

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji niż te zawarte w plikach cookies.

 

Podmiot odpowiedzialny

 • NZOZ DENTAL Izabela Danecka
  Ul. Belna 10a, 42-575 Strzyżowice
 
Zespół
Wojciech Wyderka
Lekarz stomatolog
Porady
U dentysty bez bólu
Dentofobia to powszechny problem objawiający się lękiem i unikaniem wizyt u dentysty. Osoby z zaburzeniami lękowymi lub fobiami są bardziej podatne na rozwój dentofobii, a jej przyczyny są różne i mogą być wynikiem negatywnych doświadczeń z...
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
t. 32 360 60 24
e. [email protected]