t. 32 360 60 24 e. [email protected]
Projekt UE

 

 

 

Projekt: „Wprowadzenie nowych usług stomatologicznych w przychodni NZOZ DENTAL w Strzyżowicach”
Wartość projektu: 259 200.00 zł
Wartość dofinansowania: 120 000.00 zł

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

– realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”

Zespół
Katarzyna Kwoka
Rejestracja
Porady
Jak utrzymać implanty przez całe życie?
Zdrowy i radosny uśmiech to klucz do serc innych ludzi.
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
t. 32 360 60 24
e. [email protected]