t. 32 360 60 24 e. [email protected]
Zespół
Bogdan Zieliński
Chirurg szczękowo-twarzowy
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1995 r. uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1999 r. II stopień specjalizacji z chirurgii szczękowej. Od 1995 r. asystent oddziału chirurgii szczękowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu, a w latach 2000‒2006 zastępca ordynatora oddziału. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz European Association of Dental Implantology OSIS-EDI. Uczestnik kongresów oraz kursów krajowych i zagranicznych poświęconych tematyce implantologicznej, w tym drugiej edycji Curriculum of Oral Implantology organizowanego przez Uniwersytet im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem uzyskując tytuł Implantologa.
 
Prywatnie miłośnik motoryzacji. Niedoszły inżynier, zmienił kierunek studiów ponieważ największą radość sprawia mu kontakt z ludźmi i niesienie pomocy Pacjentom.
Pozostali członkowie zespołu
Izabela
Danecka
Lekarz Stomatolog
Wiktoria
Rink
Lekarz Stomatolog
Marta
Kaniewska
Żegunia
Lekarz Stomatolog
Joanna
Strójwąs
Pracowita
Lekarz Stomatolog
Powrót do listy zespołu
Porady
Jak utrzymać implanty przez całe życie?
Zdrowy i radosny uśmiech to klucz do serc innych ludzi.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
t. 32 360 60 24
e. [email protected]